Potrzeby w związku

Jak odróżniać potrzeby od “chcenia”? Czym tak naprawdę są potrzeby? Pokażę to na najbardziej powszechnych i osobistym przykładzie – aby stało się to bardziej zrozumiałe. Każdy człowiek chce kochać i być kochany – to nasza