Trójkąt zwycięzców

W poprzednim wpisie przybliżyłem temat „trójkąta dramatycznego”, w którego wchodzi duża część osób, podczas różnych etapów swojego życia. Na te zachowania możemy patrzeć w skali mikro – ja, moja rodzina, przyjaciele, ale też w skali makro – dyskusje w necie, zachowania polityków, itp.

Przypomnę tylko, że te trzy role mogą dotyczyć tylko jednej osoby, wtedy wygląda to mniej więcej tak;

Chciałem jedynie pomóc (wybawca), a oni odwrócili się ode mnie (ofiara), więc musiałem się bronić (prześladowca)”. Prześladowanie jest zawsze usprawiedliwiane jako obrona konieczna, mimo, iż jest to rola, której najczęściej zaprzeczamy bo kto jest w stanie przyznać się, że źle traktuje innych ludzi?

Może też dotyczyć różnych osób, które wchodzą najczęściej w jedną, „ulubioną” rolę:

  • Wybawcy – ratowania innych, aby poczuć się potrzebnym
  • Prześladowca – zaspokaja potrzeby stosując metody autorytarne – kontrola i kara
  • Ofiara -udowadniania innym i sobie, że nie ma zdolności do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów.

 

Żadna z tych osób nie czuje się w pełni szczęśliwa w tej roli. Jak więc wyjść z tej roli, zmienić swoje zachowania, życie?

Zacznijmy od Ofiary

 

Potrzebny jest stan zmęczenia dotychczasową rolą oraz świadomość w czym się tkwi. TO pozwoli uruchomić pozytywne działania, związku przyczynowo-skutkowe, które powinny być uzdrawiające.

Jeśli do stanu świadomości dojdzie poczucie, że mogę, ale nie muszę prosić o pomoc, to jak wspomniałem może się pojawić gotowość do zmian. Jeśli zacznie coraz częściej łączyć się z sobą i identyfikować swoje emocje oraz zacznie dostrzegać, że jest coraz bardziej świadoma swoich emocji, to zacznie wyciągać wnioski w jakich obszarach i w jakich sytuacjach potrzebuje zmian. Jeśli zaczyna najpierw szukać rozwiązania w sobie, jest świadoma swoich potrzeb, to coraz częściej ma dostęp do „Ja-Dorosły” (jako ofiara jest w trybie Ja-Dziecko). Jeśli jest świadomy w jakich sytuacjach cierpi i z jakimi sytuacjami nadal nie radzi sobie w życiu, to zaczyna budować umiejętność samodzielnego rozwiązywania swoich problemów. Może to zrobić poprzez samodzielna pracę, oraz w pracy z terapeutą (prawdopodobnie szybsze i lepsze efekty). Wraz ze swoim rozwojem dojdzie do stanu, gdzie będzie świadoma jak zaspokajać swoje potrzeby, rozwiązywać swoje problemy. Z ofiary staje się WRAŻLIWĄ osobą – świadoma ale już samodzielnie radząca sobie z trudnościami.

Jak widać, taka zmiana nie stanie się z dnia na dzień – nie ma drogi na skróty. Proces rozwoju osobistego zajmuje czas i dość często dużo kosztuje – ale nagroda na końcu jest warta tej całej pracy. Zmieniamy swoje życie na świadome, spełnione, szczęśliwe J

 

Czas na Wybawcę

 

Jeśli Wybawca zmęczony już jest pomaganiem innym, i jeśli rozumie, że są inne sposoby, aby poczuć się wartościowym człowiekiem oraz co raz bardziej jest uważny na własne potrzeby, to przede wszystkim przestaje pomagać bez poproszenia o to. Jeśli zaczyna być asertywny, świadomie powstrzymuje bodziec niesienia pomocy, to z czasem zaczyna szanować dawną Ofiarę, a teraz Wrażliwego. Jeśli dostrzega, rozumiem, ze Wrażliwy może samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, i jeśli ufa, że w sytuacji dużego kryzysu Wrażliwy sam poprosi o pomoc, to zaczyna się proces uważnego słuchania, rozumienia i szanowania Wrażliwego a sam Wybawca zmienia się w Opiekuna.

Czyli znów proces stopniowego wychowania ze swojej starej roli, wraz ze wzrostem swojej świadomości, powstrzymania konieczności natychmiastowego reagowania, skoncentrowania się na sobie, swoich potrzebach, odnalezienia innych sposobów, aby poczuć się dobrze.

 

Przyjrzyjmy się ostatniej roli – Prześladowcy

Prześladowca, również zmęczony swoją rolą, gdy rozumie, że autorytarne działania są nieefektywne i kosztowne dla niego samego, zaczyna być otwarty na koncentrację na siebie, na zaspokajanie w pierwszej kolejności swoich potrzeb. Zaczyna być bardziej empatyczny, przestaje karać, zaczyna z czasem rozwijać w sobie asertywność i zmienia się w Asertywnego.

 

Reasumując wszystkie trzy zmiany – przede wszystkim koncentracja na sobie, na swoich potrzebach, świadomość pewnych mechanizmów i zatrzymanie się przed automatycznym zachowaniami. Rozwój osobisty, praca nad swoimi ograniczeniami, praca własna lub pod okiem terapeuty. Jest wiele dróg, sposobów, aby zmienić swoje życie na lepsze, przejąć odpowiedzialność za własne czyny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *