Czy zostawić żonę? Cz. 3

Kolejny odcinek z dylematem mężczyzny czy zostać w małżeństwie. Dziś zajmę założeniami ze strony potrzeb za pozostaniem w małżeństwie. Aby zostać w małżeństwie pojawią się na pewno potrzeby bezpieczeństwa i świętego spokoju. Dlaczego nie ma