Czy zakończyć swoje małżeństwo? Cz. 3

Dziś zakończę analizę założeń i zatrzymam się nad niektórymi nowymi obszarami, które zawsze pojawiają się przy analizie założeń. Przeanalizujmy zatem dolną część chmurki i założenia stojąca za potrzebami Nie chcę zakończyć małżeństwa, a moimi potrzebami