Rozterki Matki-Polki (1)

Dziś historia, która zdarza się dużej części kobiet – same wiecie jak dużej – ale nasze normy kulturowo-społeczne nie pozwalają mówić o tym głośno. Efekt jest taki, że mnóstwo kobiet przeżywa ogromny stres, frustracje, osamotnienie,